หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวและสินค้าใหม่ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา  

 
  รหัสสินค้า : C0108
  ชื่อสินค้าสินค้า : เฟตริลอนคอมบิ ทอง
  รายละเอียดสินค้า : ชื่อสามัญ : ธาตุอาหารรอง -ธาตุอาหารเสริม

ขนาด : 3g.,25g.

บริษัท :สหายเกษตรเคมีภัณฑ์

คุณสมบัติ :ป้องกันการขาดธาตุอาหารในพืช
  วิธีการใช้ : -
  ราคาสินค้า : บาท
   

 
  
 
 


 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวและสินค้าใหม่ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา  
KEMEKIJKASET facebook. ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ออนไลน์
Copyright © 2012 kemekijkaset.com All Right Reserved | info@lkemekijkaset.com